งานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่า

3 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม หน้าเจดีย์สุริโยทัย ใต้สะพานปรีดี ป้อมเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียด

จัดการแสดง ศิลปวัฒนธรรมและจัดสถานที่ลอยกระทงสำหรับประชาชน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3579 6445


Top