เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

2 พฤศจิกายน 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

งานจองเปรียงลดชุดลอยโคม ในบรรยากาศกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมงานลอยกระทงตามวัดและหน่วยงานต่างๆ การตกแต่งประดับไฟฟ้าอาคารและโบราณสถานสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3476 - 8


Top