เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง

30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน

สวนนาคราภิรมย์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

การแสดงเรือประดับไฟฟ้าสวยงาม พร้อมจุดพลุกลางลำน้ำเจ้าพระยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองสร้างสรรค์กิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 3470 - 3


Top